CYFROWA REWITALIZACJA
– bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Łodzi

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy listę rankingową uczestników grupy trzeciej. Poniżej znajdują się także harmonogramy szkolenia. Serdecznie zapraszamy także do kolejnych grup.

Lista rankingowa – Grupa 3

 

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy listy rankingowe uczestników dwóch pierwszych grup. Poniżej znajdują się także harmonogramy szkoleń. Serdecznie zapraszamy także do kolejnych grup.

Lista rankingowa – Grupa 1

Lista rankingowa – Grupa 2

 

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy rekrutację do pierwszych grup w projekcie. Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się poniżej.

 

Niebawem rozpoczynamy nabór do pierwszych grup! Mamy dla was bezpłatne szkolenia z obsługi komputera, zakończonych egzaminem ECCC. Szczegółowe założenia projektu oraz wymagane dokumenty prezentujemy poniżej. Daty rozpoczęcia naboru do projektu podamy w najbliższym czasie.

Zapoznaj się z dokumentacją projektową!

Obszar rewitalizowany Miasta Łodzi obejmuje całkiem spory obszar – sprawdź czy Twoje miejsce zamieszkania nie znajduje się na jego terenie!
Zasięg terytorialny obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi

OPIS PROJEKTU

CO OFERUJEMY?

  • 80 godzin szkolenia z obsługi komputera na poziomie dostosowanym do potrzeb uczestników zakończonych zewnętrzną certyfikacją,
  • 10-osobowe grupy szkoleniowe,
  • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
  • komfortowe warunki nauki,
  • organizację szkoleń opartą na długoletnim doświadczeniu i sprawdzonych standardach.

KIEDY?

Sierpień 2020 – Lipiec 2022 r.

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18 lat i więcej, z własnej inicjatywy uczestniczących w szkoleniach, które zamieszkują na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (objętym Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Łodzi 2026+) lub przeniesione zostały w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, oraz które należą do minimum jednej z grup:

  • osób, które ukończyły 50 rok życia,
  • osób dorosłych, z wykształceniem maksymalnie średnim (do poziomu ISCED 3 włącznie)- tj. będących osobami o niskich kwalifikacjach.

GDZIE?

Na terenie obszaru rewitalizowanego Miasta Łodzi.

Obszar rewitalizowany Miasta Łodzi obejmuje całkiem spory obszar – sprawdź czy Twoje miejsce zamieszkania nie znajduje się na jego terenie!
Zasięg terytorialny obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi

 

PO CO?

W celu uzyskania potwierdzonych certyfikatem kwalifikacji komputerowych, które są poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy, jak również pomagają w życiu codziennym.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE?

Dla każdego uczestnika zapewniamy materiały szkoleniowe (w tym podręcznik) oraz catering.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI?

Biuro projektowe oraz budynek, w którym odbywają się szkolenia nie posiada barier dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku potrzeby uczestnik może skorzystać z dodatkowych usług dostępności np.: tłumacza j. migowego, asystenta, pętli indukcyjnej (szczegółowa ankieta odnośnie potrzeb w tym zakresie znajduje się w formularzu zgłoszeniowym).

SZCZEGÓŁY?

Zapoznaj się z dokumentacją projektową!

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

1. Zapoznaj się z regulaminem projektu

2. Sprawdź, czy znajdujesz się w grupie docelowej i możesz zostać uczestnikiem projektu


Grupa docelowa:

Osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej osoby zamieszkujące zgodnie z KC na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (objętym Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Łodzi 2026+) lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, z własnej inicjatywy uczestniczące w szkoleniu- należące do  jednej lub dwóch z poniższych grup:
– osoby, które ukończyły 50 rok życia,
– osoby z wykształceniem maksymalnie średnim.

 

3. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Kadrą projektu mailowo/ telefonicznie lub w Biurze projektu.

4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz test wiedzy oraz dostarcz je do biura projektu

Formularz wraz z testem wypełnij drukowanymi literami. Nie zapomnij ich podpisać. Formularz i test złóż osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurze projektu lub podczas spotkania informacyjnego. Dokumenty możesz również wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. W przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną pamiętaj o dostarczeniu oryginałów w przeciągu 3 dni roboczych do biura projektu. Test wiedzy wypełnij samodzielnie- posłuży on do przyporządkowania Cię do grupy o odpowiednim poziomie, tak aby nauka była jak najbardziej efektywna!


5. Czekaj na informację o zakwalifikowaniu do projektu!

Informację o zakwalifikowaniu do projektu dostaniesz telefonicznie i/lub mailowo, najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkoleń.

KONTAKT I BIURO PROJEKTU

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Adres biura projektu: Łódź, ul. Targowa 27

E-mail: cyfrowarewitalizacja@hnpartners.pl

Telefon: 731 577 774

Skip to content